usi mdf vopsit, usi mdf infoliate, nett top 7, nett decoraft 7, nett krystal, nett top krystal

O casa nu se remarca doar prin structura sau prin finisajele sale. Mobilierul, accesoriile sunt elemente care definesc un anumit spatiu si in acelasi timp contribuie la crearea atmosferei pe care v-o doriti.

Contul meu
| Wishlist 0
Despre Noi
Proiect finanțat din fonduri nerambursabile arrow
 

”Extinderea capacității de producție mobilier, în cadrul firmei NETT FRONT SRL” 
 
Proiectul  “Extinderea capacității de producție mobilier, în cadrul firmei NETT FRONT SRL”, cod MySMIS 112539, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către NETT FRONT SRL și are o valoare totală de 9.375.700,63 lei, din care 4.515.240,07 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. 
 
Proiectul s-a derulat în perioada 02.02.2018 - 31.12.2018
 
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei NETT FRONT SRL prin extinderea capacitații unității existente prin creșterea volumului de producție a ușilor de mobilier din mdf. Obiectivele proiectului sunt în strânsa legătura cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării si extinderii capacitații avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.
 
Rezultatele proiectului:
  • Capacitate productivă crescută pentru produsul „uși de mobilier din mdf” până la până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului ca urmare a inovării fluxului tehnologic prin achiziționarea a 4 echipamente tehnologice performante și 1 activ necorporal, 1 loc de muncă creat pentru o persoană din categoria defavorizată.
  • Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a optimizării funcționării instalațiilor şi utilizării sistemului de încălzire folosind surse de energie regenerabile, îmbunătățirea semnificativă a gestionării deșeurilor, reducerea impactului producției asupra mediului înconjurător și reducerea costurilor cu energia termică prin achiziționarea sistemului de încălzire și semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului.
  • Creșterea competitivității societății prin 1 produs certificat conform standardelor internaționale; 1 sistem de management (re) certificat; implicit creșterea dimensiunii pieței țintă prin participare la 1 târg internațional.
 
Date de contact beneficiar: 
Loc. Vidrasău, nr. 1/F, jud. Mureș, cod poștal 547612, tel. 0748 114 920, fax. 0265 311 729
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.